Wellkartong

200kg Oktabin

Lagervara 800x600x790mm
150st/pall
Artikelnummer: 4201

Lock till oktabin, svart kant

Lagervara
Tryckt med svart kant 300st/pall
Artikelnummer: 4215

Lock till oktabin Röd

Lagervara
Med röd färg 300st/pall
Artikelnummer: 4210

Lock till oktabin Blå

Lagervara
Tryckt med blå färg 250st/pall
Artikelnummer: 4211

Lock till oktabin Gul

Lagervara
Tryckt gul färg 250st/pall
Artikelnummer: 4212

10kg slitslåda

Slitslåda 10kg med kuvärbotten
380x285x165mm SE80C vit/brun
flikar upp till
Artikelnummer: 4219

25kg Wellåda utan tryck

Lagervara 575x378x196mm
Utan tryck 450st/pall
Artikelnummer: 4203

25kg Wellåda Matpotatis

Lagervara 575x378x196mm
Tryckt med Matpotatis
450st/pall
Artikelnummer: 4202

25kg Wellåda Färskpotatis

Lagervara 575x378x196mm
Tryckt med färskpotatis 450st/pall
Artikelnummer: 4204

Halvpallscontainer "Garderob"

Lagervara
780x580x1200mm 230st/pall
Artikelnummer: 4209